Mededelingen

Lezing Speuren en zoeken

Op vrijdag 6 maart 2020 van 19.30-21.30 geeft Marcel Nijland (Canine Kynologisch Advies in samenwerking met Dierenwelzijncentrum In ’t Veld) een lezing over het leren zoeken en speuren met de hond. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het Speurhondenprogramma zoals we dat op onze hondenscholen beoefenen.

 

De lezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in speurhondentraining en/of die op dit moment een training volgt. De lezing is eveneens toegankelijk voor iedereen die kennis wil maken met het speuren en het speurhondenprogramma.

We gaan het verschil tussen zoeken, speuren, vlakterevieren en sorteren uitleggen en hoe de hond in die verschillende situaties zijn neus gebruikt.

De training van een speurhond wijkt in een aantal opzichten af van de training voor andere sporten. De speurhond wordt erop getraind zelfstandig iets te zoeken of een spoor te volgen. Weliswaar krijgt de hond de opdracht om te zoeken maar hoe de hond het spoor daarna precies uitwerkt kan van allerlei verschillende zaken afhangen, zoals het weer, hoe iemand gelopen heeft, enz. Het verloopt nooit hetzelfde en een hond moet leren zelfstandig beslissingen te nemen. Het accent in de lezing ligt op hoe je deze zelfstandigheid in het zoeken en speuren opbouwt bij de hond.

Dit doen we aan de hand van voorbeelden en filmpjes

 

Kosten: € 9,00 per persoon

Om in te schrijven, stuurt u een email naar info@marcelnijland.nl met hierin uw gegevens. We hopen u 6 maart te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Marcel.